Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Markkanen Mika

Ledande sakkunnig
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Ledning och ledningsstöd
Tjänstetelefon
+358975988228
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Användning av strålning i industrin och forskning
Uppgifter
Mika Markkanen är sakkunnig inom beredning av strålskyddslagstiftningen.