Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Aromaa Jussi

Inspektör
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Användning av strålning i industrin
Tjänstetelefon
-
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Handel med strålkällor, Säkerhetstillstånd, Användning av strålning i industrin och forskning
Uppgifter
Jussi Aromaa sköter tillståndsärenden och inspektioner gällande användning av strålning inom industri och forskning.