Personkortsportlet

Aromaa Jussi

Inspektör
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Användning av strålning i industrin
Tjänstetelefon
-
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Säkerhetstillstånd, Användning av strålning i industrin och forskning, Handel med strålkällor,
Uppgifter
Jussi Aromaa sköter tillståndsärenden och inspektioner gällande användning av strålning inom industri och forskning.