Om STUK

Personkortsportlet

Hämäläinen Kai

Byråchef
Uppgifter
Byråchef, Övervakning av kärnavfallsanläggningar
Avdelning
Övervakning av kärnavfall och material
Enhet
Övervakning av kärnavfallsanläggningar
Tjänstetelefon
+358 975 988 667
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi