Om STUK

Personkortsportlet

Toivo Tim

Överinspektör
Uppgifter
Tim Toivo är sakkunnig inom elektromagnetiska lågfrekvensfält, radiofrekvensstrålning och ultraljud.
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Övervakning av icke-joniserande strålning
Tjänstetelefon
+358 975 988 467
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi