Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Morelius Jan

Laboratorieingenjör
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Dosövervakning och strålningsmetrologi
Tjänstetelefon
+358975988367
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Kalibrerings- och testningstjänster
Uppgifter
Jan Morelius kalibrerar och inspekterar strålskyddsmätare. Beställning av kalibreringstjänster: kalibroinnit@stuk.fi