Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Hoilijoki Heli

Inspektör
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Användning av strålning i industrin
Tjänstetelefon
+358975988324
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Användning av strålning i industrin och forskning, Handel med strålkällor, Säkerhetstillstånd
Uppgifter
Heli Hoilijoki sköter tillståndsärenden och inspektioner gällande användning av strålning inom industri och forskning.