Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Torvela Tiina

Överinspektör
Uppgifter
Tiina Torvela ansvarar för mätning av radioaktivitet i människa och deltar i miljöstrålningsprojekt.
Avdelning
Miljöövervakning av strålning
Enhet
Mätning och analyser
Tjänstetelefon
+358 975 988 474
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi