Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Lindholm Carita

Specialforskare
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Dosövervakning och strålningsmetrologi
Tjänstetelefon
+358975988486
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Kalibrerings- och testningstjänster
Uppgifter
Carita Lindholm kalibrerar röntgendiagnostikmätare. Beställning av kalibreringstjänster: kalibroinnit@stuk.fi