Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Vesterbacka Pia

Direktör
Uppgifter
Pia Vesterbacka leder avdelningen för Miljöövervakning av strålning.
Enhet
Miljöövervakning av strålning
Tjänstetelefon
+358 975 988 550
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi