Om STUK

Personkortsportlet

Mononen Niko

Byråchef
Uppgifter
Chef för driftsövervakning, Olkiluoto kärnkraftverk
Avdelning
Övervakning av kärnkraftverk
Enhet
Driftsäkerhet
Tjänstetelefon
+358 975 988 429
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi