Personkortsportlet

Lehtinen Maaret

Ledande sakkunnig
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Dosövervakning och strålningsmetrologi
Tjänstetelefon
+358975988244
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Dosregister, Flygning, Dospass, Strålskyddsutbildning, Strålningsarbetare, Mättjänster
Uppgifter
Maaret Lehtinen samordnar verksamheten i dosregistret för arbetstagare inom strålningsarbete. Dessutom deltar Maaret Lehtinen i övervakningen av stråldoser som orsakas av användning av strålning för arbetstagare samt av rymdstrålning för flygpersonal, beredningen av godkännande av dosmätningstjänster och dosmätningsmetoder samt beredningen av godkännande av utbildning för föreståndare som svarar för säkerheten vid användning av strålning. Dosregistrets e-postadress är: dosregister@stuk.fi