Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Alm-Lytz Kirsi

Direktör
Enhet
Övervakning av kärnkraftverk
Tjänstetelefon
+358 975 988 663
Uppgifter
Direktör, Övervakning av kärnkraftverk