Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Laukkanen Jaana

Assistent
Avdelning
Övervakning av kärnkraftverk
Enhet
Avdelningsservice
Tjänstetelefon
+358975988692
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
-
Uppgifter
Assistent