Om STUK

Personkortsportlet

Orreveteläinen Pasi

Laboratoriechef
Uppgifter
Pasi Orreveteläinen svarar för verksamheten i enheten Övervakning av icke-joniserande strålning. Enheten ansvarar för tillsyn, expertuppgifter och forskning gällande konsumentvaror och -tjänster som avger icke-joniserande strålning. Tillsynsobjekten är bland annat solarier, mobiltelefoner, laserapparater och användning av icke-joniserande strålning i skönhetsvård.
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Övervakning av icke-joniserande strålning
Tjänstetelefon
+358 975 988 230
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi