Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Lajunen Atte

Inspektör
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Användning av strålning i hälsovården
Tjänstetelefon
+358975988794
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Röntgenundersökningar, Tandröntgen, Röntgenundersökning av djur, Patientdos, Bildhantering, Säkerhetstillstånd, Användning av strålning i hälsovården
Uppgifter
Atte Lajunen sköter myndighetsuppgifter inom röntgendiagnostik i hälsovården, inspektioner, tillståndsärenden, direktivarbete och utbildning.