Personkortsportlet

Lajunen Atte

Inspektör
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Användning av strålning i hälsovården
Tjänstetelefon
+358975988794
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Röntgenundersökningar, Användning av strålning i hälsovården, Säkerhetstillstånd, Bildhantering, Patientdos, Röntgenundersökning av djur, Tandröntgen
Uppgifter
Atte Lajunen sköter myndighetsuppgifter inom röntgendiagnostik i hälsovården, inspektioner, tillståndsärenden, direktivarbete och utbildning.