Om STUK

Personkortsportlet

Tiippana Petteri

Generaldirektör
Uppgifter
Petteri Tiippana ledar STUK’s verksamhet och ansvarar att verksamhet är effektivt.
Enhet
Ledning
Tjänstetelefon
+358 975 988 200
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi