Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Tiippana Petteri

Generaldirektör
Enhet
Ledning
Tjänstetelefon
+358 975 988 200
Uppgifter
Petteri Tiippana ledar STUK’s verksamhet och ansvarar att verksamhet är effektivt.