Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Kämäräinen Meerit

Överinspektör
Uppgifter
Meerit Kämäräinen ansvarar för delprojekt inom programmet för strålningsövervakningen av miljön, vilka fastställs separat, och för bestämningar som görs med laboratoriets ICP-MS-utrustning.
Avdelning
Miljöövervakning av strålning
Enhet
Mätning och analyser
Tjänstetelefon
+358 975 988 534
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi