Om STUK

Personkortsportlet

Tuomainen Minna

Ledande sakkunnig
Uppgifter
Tillståndsprocess av nya anläggningar, SMRs
Avdelning
Övervakning av kärnkraftverk
Enhet
-
Tjänstetelefon
+358 975 988 329
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi