Om STUK

Personkortsportlet

Salomäki Sirpa

Assistent
Uppgifter
Assistent
Avdelning
Övervakning av kärnkraftverk
Enhet
Avdelningsservice
Tjänstetelefon
+358 975 988 381
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi