Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Kännälä Sami

Specialforskare
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Övervakning av icke-joniserande strålning
Tjänstetelefon
+358975988531
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Trådlös kommunikation, Mobiltelefon, Mikrovågsugn, Apparater som strålar i hemmet eller kontoret, Basstation, Kraftledning
Uppgifter
Sami Kännälä är expert inom elektromagnetiska lågfrekvensfält och radiofrekvensstrålning. Sami undersöker bestämning av exponering särskilt med kalkylmässiga metoder och utför branschrelaterad riskbedömning.