Om STUK

Personkortsportlet

Inkinen Samu

Ledningsassistent
Uppgifter
Samu Inkinen arbetar som ledningsassistent vid avdelningen Miljöövervakning av strålning.
Avdelning
Mätningar och miljöövervakning
Enhet
Ledning och avdelningsservice
Tjänstetelefon
+358 975 988 489
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi