Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Oinas Tiina

Laboratorieingenjör
Avdelning
Miljöövervakning av strålning
Enhet
Mätning och analyser
Tjänstetelefon
+358 975 988 463
Uppgifter
Tiina Oinas arbetar inom radonmätningstjänsten.