Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Kuusisto Jorma

Överinspektör
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Användning av strålning i industrin
Tjänstetelefon
+358975988226
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Handel med strålkällor, Användning av strålning i industrin och forskning, Säkerhetstillstånd
Uppgifter
Jorma Kuusisto sköter tillståndsärenden och inspektioner gällande användning av strålning inom industri och forskning.