Om STUK

Personkortsportlet

Takkinen Antti

Inspektör
Uppgifter
Antti Takkinen övervakar användare av strålning inom industri och forskning (t.ex. tillståndsärenden och operativ övervakning), särskilt transporter av radioaktiva ämnen.
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Användning av strålning inom industri och dosövervakning
Tjänstetelefon
+358 975 988 287
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi