Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Kurttio Päivi

Laboratoriechef
Avdelning
Miljöövervakning av strålning
Enhet
Övervakning av naturlig strålning och hälsa
Tjänstetelefon
+358975988554
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Radon, Hälsoeffekter,
Uppgifter
Päivi Kurttio ansvarar för verksamheten vid laboratoriet för övervakning av naturlig strålning och hälsa. Laboratoriet ansvarar för radonövervakningen av arbetsplatser, offentilga vatten, byggnadsprodukter och NORM ämnen, och bedömer hälsorisker vid strålningsexponering.