Om STUK

Personkortsportlet

Koskiniemi Tomi

Projektchef
Uppgifter
Chef för driftsövervakning, Lovisa kärnkraftverk
Avdelning
Övervakning av kärnkraftverk
Enhet
-
Tjänstetelefon
+358 975 988 642
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi