Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Alm-Lytz Kirsi

Direktör
Avdelning
Övervakning av kärnkraftverk
Enhet
Ledning
Tjänstetelefon
+358975988663
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Kärnkraftverk
Uppgifter
Direktör, Övervakning av kärnkraftverk