Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Kosunen Antti

Ledande sakkunnig
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Dosövervakning och strålningsmetrologi
Tjänstetelefon
-
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
-
Uppgifter
Antti Kosunen är ledande sakkunnig inom strålningsmetrologi och dosimetri av joniserande strålning. Han handhar uppgifter i anslutning till STUK:s nationella mätnormalverksamhet, arbetar med forskning och utveckling av mätmetoder samt utför kalibreringar av mätinstrument. Beställning av kalibreringstjänster: kalibroinnit@stuk.fi