Om STUK

Personkortsportlet

Hellstén Santtu

Byråchef
Uppgifter
Santtu Hellstén ansvarar för verksamheten av enheten Användning av strålning inom industri och dosövervakning.
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Användning av strålning inom industri och dosövervakning
Tjänstetelefon
+358 975 988 221
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi