Om STUK

Personkortsportlet

Kaijaluoto Sampsa

Överinspektör
Uppgifter
Sampsa Kaijaluoto sköter myndighetsuppgifter, tillståndsärenden, inspektioner och utbildning i anslutning till övervakning av nukleärmedicin och strålbehandling.
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Användning av strålning i hälsovården
Tjänstetelefon
+358 975 988 542
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi