Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Kojo Katja

Överinspektör
Avdelning
Miljöövervakning av strålning
Enhet
Övervakning av naturlig strålning och hälsa
Tjänstetelefon
+358975988472
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Radon, Hälsoeffekter, Kommunikation,
Uppgifter
Katja Kojo arbetar som överinspektör inom radonövervakningen av arbetsplatser.