Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Koikkalainen Auli

Ledningsassistent
Avdelning
Övervakning av kärnkraftverk
Enhet
Avdelningsservice
Tjänstetelefon
+358975988376
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
-
Uppgifter
Ledningsassistent