Om STUK

Personlistnigsportlet

A

 • Aallos-Ståhl Siiri-Maria
  Överinspektör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Användning av strålning inom industri och dosövervakning
 • Ahonen Jorma
  Byråchef
  Övervakning av kärnkraftverk / Tillverkningsteknik
 • Auvinen Anssi
  Forskningsprofessor
  Mätningar och miljöövervakning / Ledning och avdelningsservice

B

 • Bly Ritva
  Ledande sakkunnig
  Övervakning av strålningsverksamhet / Ledning och ledningsstöd

H

 • Haatainen Amanda
  Projektassistent
  Övervakning av kärnkraftverk / Avdelningsservice
 • Hack Tapani
  Byråchef
  Övervakning av kärnkraftverk / Skyddsarrangemang
 • Heikkinen Tarja
  Inspektör
  Mätningar och miljöövervakning / Mätning och analyser
 • Heinonen Jussi
  Direktör
  Ledning
 • Heinonen Jyrki
  Beredskapschef
  Gemensamma experttjänster / Beredskapstjänster
 • Heinonen Mikko
  Projektchef
  Övervakning av kärnkraftverk
 • Helasvuo Timo
  Inspektör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Användning av strålning i hälsovården
 • Hellstén Santtu
  Byråchef
  Övervakning av strålningsverksamhet / Användning av strålning inom industri och dosövervakning
 • Hietamies Tommi
  Inspektör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Användning av strålning i hälsovården
 • Hietanen Leena
  Kommunikationsspecialist
  Gemensamma experttjänster / Kommunikationstjänster
 • Holmgren Olli
  Överinspektör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Övervakning av naturlig strålning
 • Huikari Jussi
  Specialforskare
  Mätningar och miljöövervakning / Dosimetrilaboratorium
 • Hutri-Aspholm Kaisa-Leena
  Utvecklingschef
  Övervakning av kärnkraftverk / Övervakningsstöd och utveckling
 • Hämäläinen Kai
  Ledande sakkunnig
  Övervakning av kärnavfall och material / Ledning
 • Hämäläinen Marko
  Byråchef
  Övervakning av kärnavfall och material / Kärnmaterial
 • Höytö Anne
  Senior specialist
  Övervakning av strålningsverksamhet / Övervakning av icke-joniserande strålning

I

 • Inkinen Samu
  Ledningsassistent
  Mätningar och miljöövervakning / Ledning och avdelningsservice
 • Isaksson Risto
  Kommunikationsspecialist
  Gemensamma experttjänster / Kommunikationstjänster

J

K

 • Kaijaluoto Sampsa
  Överinspektör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Användning av strålning i hälsovården
 • Kaijanto Piia
  Kommunikationschef
  Gemensamma experttjänster / Kommunikationstjänster
 • Kaipiainen Maria
  Inspektör
  Mätningar och miljöövervakning / Mätning och analyser
 • Kallio Antti
  Överinspektör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Övervakning av naturlig strålning
 • Karhunen Tero
  Överinspektör
  Mätningar och miljöövervakning / Miljöövervakning
 • Keinänen Ari
  Förvaltning / Ledning
 • Keski-Jaskari Pia
  Direktör
  Mätningar och miljöövervakning
 • Kettunen Mikko
  Systemchef
  Förvaltning / Informationsförvaltning
 • Kiuru Anne
  Inspektör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Användning av strålning inom industri och dosövervakning
 • Koikkalainen Auli
  Ledningsassistent
  Övervakning av kärnkraftverk / Avdelningsservice
 • Kojo Katja
  Överinspektör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Övervakning av naturlig strålning
 • Korhonen Milla
  Inspektör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Användning av strålning inom industri och dosövervakning
 • Koskiniemi Tomi
  Projektchef
  Övervakning av kärnkraftverk
 • Kuhmonen Venla
  Inspektör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Användning av strålning inom industri och dosövervakning
 • Kupila Jukka
  Ledande sakkunnig
  Gemensamma experttjänster / Beredskapstjänster
 • Kurttio Päivi
  Byråchef
  Övervakning av strålningsverksamhet / Övervakning av naturlig strålning
 • Kuurne Iida
  Inspektör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Användning av strålning i hälsovården
 • Kuusi Antero
  Överinspektör
  Gemensamma experttjänster / Beredskapstjänster
 • Kämäräinen Meerit
  Överinspektör
  Mätningar och miljöövervakning / Mätning och analyser
 • Kännälä Sami
  Specialforskare
  Övervakning av strålningsverksamhet / Övervakning av icke-joniserande strålning

L

 • Labbas Katriina
  Utvecklingsplanerare
  Förvaltning / Ledning
 • Laine Jussi-Pekka
  Inspektör
  Mätningar och miljöövervakning / Mätning och analyser
 • Laitinen-Sorvari Riikka
  Kommunikationsspecialist
  Gemensamma experttjänster / Beredskapstjänster
 • Lajunen Atte
  Överinspektör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Användning av strålning i hälsovården
 • Latomäki Antti
  Inspektör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Övervakning av icke-joniserande strålning
 • Laukkanen Jaana
  Förvaltning
 • Lehtinen Maaret
  Ledande sakkunnig
  Övervakning av strålningsverksamhet / Användning av strålning inom industri och dosövervakning
 • Lindholm Carita
  Specialforskare
  Mätningar och miljöövervakning / Dosimetrilaboratorium
 • Liukkonen Jukka
  Inspektör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Användning av strålning i hälsovården
 • Luukkonen Ari
  Överinspektör
  Övervakning av kärnavfall och material / Övervakning av kärnavfallsanläggningar
 • Lång Ossi
  Senior specialist
  Gemensamma experttjänster / Internationellt samarbete

M

 • Mannonen Jaana
  Ekonomiplanerare
  Förvaltning / Ekonomi
 • Markkanen Mika
  Ledande sakkunnig
  Övervakning av strålningsverksamhet / Ledning och ledningsstöd
 • Martikka Elina
  Gemensamma experttjänster / Internationellt samarbete
 • Mattila Aleksi
  Laboratoriechef
  Mätningar och miljöövervakning / Miljöövervakning
 • Moilanen Vesa
  Laboratorieingenjör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Övervakning av icke-joniserande strålning
 • Mononen Niko
  Byråchef
  Övervakning av kärnkraftverk / Driftsäkerhet
 • Morelius Jan
  Laboratorieingenjör
  Mätningar och miljöövervakning / Dosimetrilaboratorium
 • Muikku Maarit
  Laboratoriechef
  Mätningar och miljöövervakning / Fältmätningar och lägesbild
 • Mäenalanen Päivi
  Projektchef
  Övervakning av kärnavfall och material / Ledning

N

 • Nevalainen Janne
  Ledande sakkunnig
  Övervakning av kärnkraftverk
 • Nikkarinen Sanna
  Inspektör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Användning av strålning i hälsovården
 • Niskanen Marja
  Biträdande inspektör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Användning av strålning inom industri och dosövervakning
 • Nylund Reetta
  Specialforskare
  Mätningar och miljöövervakning / Dosimetrilaboratorium

O

 • Olkonen Irene
  Projektchef
  Gemensamma experttjänster / Internationellt samarbete
 • Ollila Arja
  Biträdande inspektör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Användning av strålning inom industri och dosövervakning
 • Orreveteläinen Pasi
  Laboratoriechef
  Övervakning av strålningsverksamhet / Övervakning av icke-joniserande strålning
 • Outola Iisa
  Laboratoriechef
  Mätningar och miljöövervakning / Dosimetrilaboratorium

P

 • Pastila Riikka
  Biträdande direktör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Ledning och ledningsstöd
 • Peltonen Karim
  Direktör
  Gemensamma experttjänster
 • Peltonen Tuomas
  Överinspektör
  Mätningar och miljöövervakning / Miljöövervakning
 • Peräjärvi Kari
  Ledande sakkunnig
  Mätningar och miljöövervakning / Fältmätningar och lägesbild
 • Pousi Panu
  Laboratorieingenjör
  Mätningar och miljöövervakning / Dosimetrilaboratorium
 • Puranen Lauri
  Ledande sakkunnig
  Övervakning av strålningsverksamhet / Övervakning av icke-joniserande strålning
 • Puttonen Marianne
  Resa Specialist
  Förvaltning / Ekonomi
 • Pöllänen Roy
  Ledande sakkunnig
  Mätningar och miljöövervakning / Mätning och analyser

Q

 • Qvist Maarit
  Biträdande inspektör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Användning av strålning i hälsovården

R

 • Rantalainen Mari
  Resa Specialist
  Förvaltning / Ekonomi
 • Routamo Tomi
  Biträdande direktör
  Övervakning av kärnkraftverk
 • Ruutu Aino
  Projektarbetare
  Övervakning av strålningsverksamhet / Ledning och ledningsstöd

S

 • Salomäki Sirpa
  Assistent
  Övervakning av kärnkraftverk / Avdelningsservice
 • Sievers Stina
  Förvaltning / Ekonomi
 • Siiskonen Teemu
  Biträdande direktör
  Mätningar och miljöövervakning / Ledning och avdelningsservice
 • Silvonen Tiina
  Ledningsassistent
  Övervakning av strålningsverksamhet
 • Sinisalo Jaana
  Ledningsassistent
  Övervakning av strålningsverksamhet / Ledning och ledningsstöd
 • Sinkkonen Sari
  Utvecklingschef
  Förvaltning / Personalärenden
 • Sipilä Petri
  Överinspektör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Användning av strålning i hälsovården
 • Sirkka Liisa
  Ekonomichef
  Förvaltning / Ekonomi
 • Siru Tuomas
  Inspektör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Användning av strålning inom industri och dosövervakning
 • Sjöberg Asta
  Assistent
  Mätningar och miljöövervakning / Ledning och avdelningsservice
 • Smolander Petri
  Överinspektör
  Mätningar och miljöövervakning / Fältmätningar och lägesbild
 • Soleiver Tiina
  Biträdande inspektör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Användning av strålning i hälsovården
 • Sovijärvi Jukka
  Byråchef
  Övervakning av kärnkraftverk / Strålskydd
 • Sulonen Nina
  Upphandlingsspecialist
  Förvaltning / Ekonomi
 • Sunabacka-Starck Ann-Mari
  Byråchef
  Övervakning av kärnkraftverk / Organisationer och ledningssystem
 • Suutari Juha
  Inspektör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Användning av strålning i hälsovården
 • Svahn Nina
  Avdelningssekreterare
  Övervakning av kärnkraftverk / Avdelningsservice
 • Säde Hilkka
  Ekonomiförvaltningsexpert
  Förvaltning / Ekonomi
 • Söderling Kim
  Projektchef
  Gemensamma experttjänster / Internationellt samarbete

T

 • Takkinen Antti
  Inspektör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Användning av strålning inom industri och dosövervakning
 • Tanhua-Tyrkkö Merja
  Inspektör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Användning av strålning inom industri och dosövervakning
 • Tanskanen Aapo
  Ledande sakkunnig
  Gemensamma experttjänster / Internationellt samarbete
 • Tenkanen-Rautakoski Petra
  Byråchef
  Övervakning av strålningsverksamhet / Användning av strålning i hälsovården
 • Teräväinen Mikko
  Biträdande inspektör
  Mätningar och miljöövervakning / Mätning och analyser
 • Teviö Sirpa
  Assistent
  Övervakning av kärnkraftverk / Avdelningsservice
 • Tietäväinen Aino
  Specialforskare
  Mätningar och miljöövervakning / Dosimetrilaboratorium
 • Tiippana Petteri
  Generaldirektör
  Ledning
 • Tikkanen Emmi
  Inspektör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Användning av strålning inom industri och dosövervakning
 • Tikkanen Joonas
  Forskare
  Mätningar och miljöövervakning / Dosimetrilaboratorium
 • Toivo Tim
  Överinspektör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Övervakning av icke-joniserande strålning
 • Toivonen Tommi
  Direktör
  Övervakning av strålningsverksamhet
 • Toroi Paula
  Ledande sakkunnig
  Mätningar och miljöövervakning / Dosimetrilaboratorium
 • Torvela Tiina
  Överinspektör
  Mätningar och miljöövervakning / Mätning och analyser
 • Tuomainen Minna
  Ledande sakkunnig
  Övervakning av kärnkraftverk
 • Turtiainen Tuukka
  Överinspektör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Övervakning av naturlig strålning
 • Turunen Jani
  Överinspektör
  Mätningar och miljöövervakning / Miljöövervakning
 • Tynkkynen Antti
  Projektchef
  Övervakning av kärnavfall och material / Ledning

V

W

 • Wahlström Kim
  Byråchef
  Övervakning av kärnkraftverk / El- och automationsystem

Y

 • Ylianttila Lasse
  Specialforskare
  Övervakning av strålningsverksamhet / Övervakning av icke-joniserande strålning