Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Övervakning av strålningsverksamhet

Kontakt - Övervakning av strålningsverksamhet

  Telefon E-post
Användning av strålning i hälsovården 09 75988246 terveydenhuoltortg (at) stuk.fi
Användning av strålning inom industri 09 75988246 eller 09 75988502 teollisuus (at) stuk.fi
Tandröntgenundersökningar 09 75988520 eller 09 75988300 hammasrtg (at) stuk.fi
Röntgenundersökningar av djur 09 75988246 terveydenhuoltortg (at) stuk.fi
Dosregister 09 75988247 annosrekisteri (at) stuk.fi
Övervakning av icke-joniserande strålning 09 75988454 eller 09 75988455 uvjalasertiimi (at) stuk.fi
Kalibreringar 09 759881 kalibroinnit (at) stuk.fi

 

Harmaa tietolaatikko Personliga e-postadresser fornamn.efternamn...

Personliga e-postadresser fornamn.efternamn (at) stuk.fi

Ledning och ledningsstöd

Ledning och ledningsstöd

 • Ritva Bly / Ledande sakkunnig
  tfn +358975988530
 • Mika Markkanen / Ledande sakkunnig
  tfn +358975988228
 • Riikka Pastila / Biträdande direktör
  tfn +358975988570
 • Tiina Silvonen / Ledningsassistent
  tfn +358975988411
 • Jaana Sinisalo / Ledningsassistent
  tfn +358975988217
 • Tommi Toivonen / Direktör
  tfn +358975988660

Användning av strålning i hälsovården

Användning av strålning i hälsovården

 • Elina Hallinen / Inspektör
  tfn +358975988607
 • Timo Helasvuo / Inspektör
  tfn +358975988525
 • Ilkka Jokelainen / Överinspektör
  tfn +358975988451
 • Sampsa Kaijaluoto / Inspektör
  tfn +358975988542
 • Atte Lajunen / Inspektör
  tfn +358975988794
 • Jukka Liukkonen / Inspektör
  tfn +358975988207
 • Maarit Qvist / Biträdande inspektör
  tfn +358975988520

Användning av strålning inom industri

Användning av strålning inom industri

 • Jorma Kuusisto / Överinspektör
  tfn +358975988226
 • Sanna Nikkarinen / Biträdande inspektör
  tfn +358975988502
 • Arja Ollila / Biträdande inspektör
  tfn +358975988246
 • Tuomas Siru / Inspektör
  tfn +358975988238
 • Antti Takkinen / Inspektör
  tfn +358975988287

Dosövervakning och strålningsmetrologi

Dosövervakning och strålningsmetrologi

 • Jussi Huikari / Specialforskare
  tfn +358975988605
 • Anne Kiuru / Inspektör
  tfn +358975988536
 • Antti Kosunen / Ledande sakkunnig
  tfn
 • Maaret Lehtinen / Ledande sakkunnig
  tfn +358975988244
 • Carita Lindholm / Specialforskare
  tfn +358975988486
 • Jan Morelius / Laboratorieingenjör
  tfn +358975988367
 • Marja Niskanen / Biträdande inspektör
  tfn +358975988247
 • Pilvi Orkasalo / Biträdande inspektör
  tfn +358975988232
 • Iisa Outola / Laboratoriechef
  tfn +358975988507
 • Panu Pousi / Laboratorieingenjör
  tfn +358975988288
 • Asta Sjöberg / Assistent
  tfn +358975988518
 • Aino Tietäväinen / Inspektör
  tfn +358975988219
 • Emmi Tikkanen / Inspektör
  tfn +358975988482
 • Joonas Tikkanen / Forskare
  tfn +358975988396

Övervakning av icke-joniserande strålning

Övervakning av icke-joniserande strålning

 • Sami Kännälä / Specialforskare
  tfn +358975988531
 • Antti Latomäki / Inspektör
  tfn +358975988397
 • Vesa Moilanen / Laboratorieingenjör
  tfn +358975988581
 • Pasi Orreveteläinen / Laboratoriechef
  tfn +358975988230
 • Lauri Puranen / Ledande sakkunnig
  tfn +358975988457
 • Tim Toivo / Överinspektör
  tfn +358975988467
 • Reijo Visuri / Överinspektör
  tfn +358975988454
 • Lasse Ylianttila / Specialforskare
  tfn +358975988455

Harmaa tietolaatikko Mer vår personal kan hittas på sidan Personal

Mer vår personal kan hittas på sidan Personal.