Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Övervakning av strålningsverksamhet

Kontakt - Övervakning av strålningsverksamhet

  Telefon E-post
Användning av strålning i hälsovården 09 759 88 246 terveydenhuoltortg (at) stuk.fi
Användning av strålning inom industri 09 759 88 246 teollisuus (at) stuk.fi
Tandröntgenundersökningar 09 759 88 520 eller 09 759 88 300 hammasrtg (at) stuk.fi
Röntgenundersökningar av djur 09 759 88 246 terveydenhuoltortg (at) stuk.fi
Dosregister 09 759 88 247 annosrekisteri (at) stuk.fi
Övervakning av icke-joniserande strålning 09 759 88 454 och 09 759 88 455 uvjalasertiimi (at) stuk.fi
Kalibreringar 09 759 88 1 kalibroinnit (at) stuk.fi

 

Harmaa tietolaatikko Personliga e-postadresser fornamn.efternamn...

Personliga e-postadresser fornamn.efternamn (at) stuk.fi

Ledning och ledningsstöd

Ledning och ledningsstöd

 • Ritva Bly / Ledande sakkunnig
  tfn +358975988530
 • Mika Markkanen / Ledande sakkunnig
  tfn +358975988228
 • Riikka Pastila / Biträdande direktör
  tfn +358975988570
 • Tiina Silvonen / Ledningsassistent
  tfn +358975988411
 • Jaana Sinisalo / Ledningsassistent
  tfn +358975988217
 • Tommi Toivonen / Direktör
  tfn +358975988660

Användning av strålning i hälsovården

Användning av strålning i hälsovården

 • Elina Hallinen / Inspektör
  tfn +358975988607
 • Timo Helasvuo / Inspektör
  tfn +358975988525
 • Ilkka Jokelainen / Överinspektör
  tfn +358975988451
 • Sampsa Kaijaluoto / Inspektör
  tfn +358975988542
 • Atte Lajunen / Inspektör
  tfn +358975988794
 • Jukka Liukkonen / Inspektör
  tfn +358975988207
 • Maarit Qvist / Biträdande inspektör
  tfn +358975988520
 • Tuija Rousu / Inspektör
  tfn +358975988231
 • Verneri Ruonala / Inspektör
  tfn +358975988315
 • Petri Sipilä / Överinspektör
  tfn +358975988441
 • Tiina Soleiver / Biträdande inspektör
  tfn +358975988300
 • Juha Suutari / Inspektör
  tfn +358975988222
 • tfn +358975988603

Användning av strålning inom industri

Användning av strålning inom industri

 • Venla Kuhmonen / Inspektör
  tfn +358975988327
 • Jorma Kuusisto / Överinspektör
  tfn +358975988226
 • Arja Ollila / Biträdande inspektör
  tfn +358975988246
 • Tuomas Siru / Inspektör
  tfn +358975988238
 • Antti Takkinen / Inspektör
  tfn +358975988287

Dosövervakning och strålningsmetrologi

Dosövervakning och strålningsmetrologi

 • Jussi Huikari / Specialforskare
  tfn +358975988605
 • Niko Kiiskinen / Laboratorieingenjör
  tfn +358975988331
 • Anne Kiuru / Inspektör
  tfn +358975988536
 • Antti Kosunen / Ledande sakkunnig
  tfn +358975988446
 • Maaret Lehtinen / Ledande sakkunnig
  tfn +358975988244
 • Carita Lindholm / Specialforskare
  tfn +358975988486
 • Jan Morelius / Laboratorieingenjör
  tfn +358975988367
 • Marja Niskanen / Biträdande inspektör
  tfn +358975988247
 • Pilvi Orkasalo / Biträdande inspektör
  tfn +358975988232
 • Iisa Outola / Laboratoriechef
  tfn +358975988507
 • Panu Pousi / Laboratorieingenjör
  tfn +358975988288
 • Asta Sjöberg / Assistent
  tfn +358975988518
 • Aino Tietäväinen / Inspektör
  tfn +358975988219

Övervakning av icke-joniserande strålning

Övervakning av icke-joniserande strålning

 • Anne Höytö / Inspektör
  tfn +358975988305
 • Sami Kännälä / Specialforskare
  tfn +358975988531
 • Antti Latomäki / Inspektör
  tfn +358975988397
 • Vesa Moilanen / Laboratorieingenjör
  tfn +358975988581
 • Erika Nyman / Forskare
  tfn +358975988407
 • Pasi Orreveteläinen / Laboratoriechef
  tfn +358975988230
 • Lauri Puranen / Ledande sakkunnig
  tfn +358975988457
 • Tim Toivo / Överinspektör
  tfn +358975988467
 • Reijo Visuri / Överinspektör
  tfn +358975988454
 • Lasse Ylianttila / Specialforskare
  tfn +358975988455

Harmaa tietolaatikko Mer vår personal kan hittas på sidan Personal

Mer vår personal kan hittas på sidan Personal.