Om STUK

Gemensamma experttjänster

Gemensamma experttjänster

Enhet Person Telefon
  Direktör Karim Peltonen 09 759 88 633
Kommunikationstjänster Kommunikationschef Piia Kaijanto 09 759 88 285
Beredskapstjänster Beredskapschef Jyrki Heinonen 09 759 88 275
Internationella tjänster Byråchef Aapo Tanskanen 09 759 88 574
  Chef för internationellt samarbete Elina Martikka 09 759 88 373