Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN
Flänsvägen 4, 00880 Helsingfors
PB 14, 00811 Helsingfors

Öppettider: 8.00 - 16.15
Telefon: (09) 759 881
Telefax: (09) 759 88 500
stuk (at) stuk.fi

Samtalspriser

För alla samtal till STUK debiteras enbart lokalnäts- eller mobilsamtalsavgift enligt uppringarens operatörs taxa. Om du ringer från utlandet fastställs priset för samtalet av den lokala operatören.

E-post

  • Strålsäkerhetscentralens officiella e-postadress, e-posten hit går till registratorn stuk (at) stuk.fi
  • Personliga e-postadresser fornamn.efternamn (at) stuk.fi
  • Kommentarer och frågor om strålning: stuk (at) stuk.fi

Det är inte rekommenderat att skicka sekretessbelagd information med e-post.

Du kan skicka konfidentiellt meddelande genom STUKs tjänst för säker post (turvaviesti.stuk.fi).

Ledningen

Generaldirektör Petteri Tiippana
Direktör Kaisa Koskinen
Ledningssekreterare Helena Virtanen, tfn 09 759 88 201

Kommunikation

Mediatjänsten på vardagarna kl 8.00-16.15, tfn 010 850 4761
  • Kommunikationschef Piia Kaijanto, tfn 09 759 88 285
  • Kommunikationsspecialist Leena Hietanen, tfn 09 759 88 215
  • Kommunikationsspecialist Risto Isaksson, tfn 09 759 88 208
  • media (at) stuk.fi

Respons och frågor

Vill du ge respons om Strålsäkerhetscentralens tjänster, verksamhet eller hemsidor? Har du frågor du vill skicka in? Sänd ditt meddelande till oss med hjälp av feedbackblanketten.

Fakturering

E-billing address 003702458699
Operator ID (OpusCapita Solutions Oy) E204503