Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Ekonomi

Ekonomi

År 2020 använde STUK 39 miljoner euro till sin verksamhet. Av dessa finansieringar kom cirka 41 procent (15,9 miljoner) från skattebetalarna via statens budget. Över hälften av finansiering (20,5 miljoner) bestod av övervakningsavgifter som STUK samlade in av de övervakade organisationerna. Den överlägset största delen (19,6 miljoner) av övervakningsavgifterna härstammade från övervakningen av användningen av kärnenergi och resten 0,9 miljoner från strålningsövervakning.

De flesta ekonomiska siffrorna finns i verksamhetsberättelsen för år 2020 (på finska).