Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Ekonomi

Ekonomi

År 2018 använde STUK 39 miljoner euro till sin verksamhet. Av dessa pengar kom cirka en tredjedel (12,3 miljoner) från skattebetalarna via statens budget. Över hälften av pengarna (21 miljoner) bestod av övervakningsavgifter som STUK samlade in av de övervakade organisationerna. Den överlägset största delen (17,7 miljoner) av övervakningsavgifterna härstammade från övervakningen av användningen av kärnenergi.

De flesta ekonomiska siffrorna finns i verksamhetsberättelsen för år 2018.