Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Delegationer

Delegationer

STUKs verksamhet och utvecklingen av den stöds av fyra delegationer bestående av utomstående medlemmar:

STUKs delegation

Delegationen som grundades våren 2008 sammankallas av STUKs generaldirektör. Den främjar samarbetet mellan STUK och det omgivande samhället. 

Kärnsäkerhetsdelegationen

Kärnsäkerhetsdelegationen, som utses av statsrådet, är STUKs rådgivande organ som deltar i beredningen av ärenden med anknytning till säkerheten vid användning av kärnenergi.

Strålsäkerhetsdelegationen

Delegationen, som utses av statsrådet, framför förslag och initiativ i frågor med anknytning till strålsäkerhet samt ger utlåtanden gällande strålsäkerhet.

Delegationen för skyddsarrangemang

Delegationen för skyddsarrangemang på kärnenergiområdet tillsätts av arbets- och näringsministeriet.