Om STUK

Om STUK

Om STUK -osioetusivun ingressi

Syftet med Strålsäkerhetscentralens (STUK) verksamhet är att skydda människor, samhället, miljön och de kommande generationerna från strålningens skadeverkningar.

Här kan du bekanta dig med STUKs verksamhet.

Osion etusivun tekstinosto Om STUK Vanliga frågor

Vanliga frågor

STUKs experter har svarat på många frågor ställda av medborgarna. Svaren finns på sidan Information om STUK (på finska).

Osion etusivun tekstinosto Om STUK Offentligt diarium

Offentligt diarium

Strålsäkerhetscentralens offentliga diarium är en tjänst i vilken medborgare, STUK:s kunder och andra intressegrupper kan följa med hur behandlingen av offentliga ärenden framskrider.