Föreskrifter

Strålsäkerhetsdirektiv (ST)

Strålsäkerhetsdirektiv (ST)

OBS! En förändring som införs på grund av den fullständiga revisionen av strålskyddslagstiftningen är att ST-direktiven i fortsättningen är av rekommendationskaraktär.

Strålsäkerhetsdirektiv (ST-direktiv) finns på html-format i Stuklex, Strålsäkerhetscentralens författningssamling, och på pdf-format i Finlex. I denna sidan finns länkarna till direktiverna.

Strålsäkerhetsdirektiv i Stuklex (html-format)

Strålsäkerhetsdirektiv i Finlex (pdf-format)

Myndighetsdirektiv

Allmänna direktiv
Nummer
Namn
Datum
Nummer:
ST 1.1
Datum: 23.5.2013
Nummer:
ST 1.3
Datum: 9.12.2013
Nummer:
ST 1.4
Datum: 2.11.2011
Nummer:
ST 1.6
Datum: 10.12.2009
Nummer:
ST 1.9
Datum: 23.11.2016
Nummer:
ST 1.10
Datum: 14.7.2011
Nummer:
ST 1.11
Datum: 21.3.2017
Strålbehandling
Nummer
Namn
Datum
Nummer:
ST 2.1
Datum: 18.4.2011
Medicinsk röntgenundersökning
Nummer
Namn
Datum
Nummer:
ST 3.1
Datum: 13.6.2014
Nummer:
ST 3.3
Datum: 8.12.2014
Nummer:
ST 3.8
Datum: 25.1.2013
Industri, forskning, ungervisning och kommersiell verksamhet
Öppna källor och radioaktivt avfall
Stråldoser och hälsokontroll
Verinärmedicin
Nummer
Namn
Datum
Icke-joniserande strålning
Nummer
Namn
Datum
Nummer:
ST 9.2
Strålsäkerheten vid pulsradar­anläggningar
Datum: 2.9.2003
Nummer:
ST 9.3
Strålsäkerheten vid mastarbete på FM- och TV-stationer
Datum: 2.9.2003
Nummer:
ST 9.4
Lasrars strålsäkerhet vid publika evenemang
Datum: 30.4.2015
Naturlig strålning
Nummer
Namn
Datum
Nummer:
ST 12.2
Datum: 17.10.2010
Nummer:
ST 12.4
Datum: 1.11.2013