Beredskapsanvisningar (VAL)

Beredskapsanvisningar (VAL)

Nummer Namn Publicerings-
datum
VAL 1 Skyddsåtgärder i den tidiga fasen av en nödsituation med strålrisk (pdf) 5.10.2012
VAL 2 Skyddsåtgärder i den intermediära fasen av en nödsituation med strålrisk (pdf) 5.10.2012
VAL 3 Anvisning för räddningsmyndigheterna om övervakning av extern strålning (pdf) 14.10.2008
VAL 4 Kvalitets- och granskningskrav för bärbara strålningsmätare (pdf) 14.10.2008

Anvisningar VAL 1 och VAL 2 upphäver anvisning VAL 1.1 (15.6.2001).

Anvisning VAL 3 upphäver anvisning VAL 1.2 av den 19.6.2001, och
anvisning VAL 4 upphäver anvisning VAL&bnsp;1.3 ”Bärbara strålningsmätare” av den 5.9.2001.