Föreskrifter

Beredskapsanvisningar (VAL)

Beredskapsanvisningar (VAL)

Nummer Namn Publicerings-
datum
VAL 1 Skyddsåtgärder i en nödsituation med strålrisk (pdf) (Stuklex.fi) 1.9.2020
VAL 3 Anvisning för räddningsmyndigheterna om övervakning av extern strålning (pdf) (Stuklex.fi) 14.10.2008
VAL 4 Kvalitets- och granskningskrav för bärbara strålningsmätare (pdf) (Stuklex.fi) 14.10.2008

Anvisning VAL 1 upphäver anvisningar VAL 1 och VAL 2 av den 5.10.2012.

Anvisning VAL 3 upphäver anvisning VAL 1.2 av den 19.6.2001, och
anvisning VAL 4 upphäver anvisning VAL 1.3 ”Bärbara strålningsmätare” av den 5.9.2001.