Föreskrifter Föreskrifter

Föreskrifter

Föreskrifter

Föreskrifter

Föreskrifter-osioetusivun ingressi

Säkerhetsarbetets kravnivå beskrivs i direktiv, som utfärdas av Strålsäkerhetscentralen. Du hittar bestämmelserna omfattande via tjänsten Stuklex. Bestämmelser utgivna år 1995 och senare finns i elektronisk form på statens författningssamling (Finlex). I författningssamlingen finns även styrelsepropositionernas motiveringar till lagar och förordningar och ändringar i dem.

Beskrivning av regelverksstrukturen. Med lagligt bindande krav avses lagar och förordningar. Med myndighetsföreskrifter avses STUK:s bindande krav och med myndighetsdirektiv detaljerade tekniska krav.

Osion etusivun kuvanosto Föreskrifter STUK övervakar att bestämmelserna och förordningarna efterföljs

STUK övervakar att bestämmelserna och förordningarna efterföljs

STUK övervakar att bestämmelserna och förordningarna efterföljs

Strålsäkerhetscentralen övervakar att strålningsskyddslagen, kärnenergilagen och de förordningar och föreskrifter givna på basis av dessa efterföljs. Om Strålsäkerhetscentralen har givits lagen (1069/1983) och förordningen (618/1997).

Osion etusisvun tekstinosto Föreskrifter Stuklex

Stuklex - STUKs författningssamling

Strålsäkerhetscentralens författningssamling Stuklex består av central lagstiftning för Strålsäkerhetscentralens verksamhetsområde, myndighetsbestämmelser och Strålsäkerhetscentralens myndighetsdirektiven.

Osion etusivun tekstinosto Föreskrifter Finlex