Föreskrifter Föreskrifter

Föreskrifter

Föreskrifter

Föreskrifter

Föreskrifter-osioetusivun ingressi

Säkerhetsarbetets kravnivå beskrivs i direktiv, som utfärdas av Strålsäkerhetscentralen. Du hittar bestämmelserna omfattande via tjänsten Stuklex. Bestämmelser utgivna år 1995 och senare finns i elektronisk form på statens författningssamling (Finlex). I författningssamlingen finns även styrelsepropositionernas motiveringar till lagar och förordningar och ändringar i dem.

Beskrivning av regelverksstrukturen. Med lagligt bindande krav avses lagar och förordningar. Med myndighetsföreskrifter avses STUK:s bindande krav och med myndighetsdirektiv detaljerade tekniska krav.

Osion etusivun kuvanosto Föreskrifter STUK övervakar att bestämmelserna och förordningarna efterföljs

alt=

STUK övervakar att bestämmelserna och förordningarna efterföljs

Strålsäkerhetscentralen övervakar att strålningsskyddslagen, kärnenergilagen och de förordningar och föreskrifter givna på basis av dessa efterföljs. Om Strålsäkerhetscentralen har givits lagen (1069/1983, Finlex.fi) och förordningen (618/1997, Finlex.fi).

Osion etusivun kuvanosto Till användare av strålning Sammio

alt=

Sammio, en förordnings- och anvisningstjänst

STUK har publicerat Sammio, som är en förordnings- och anvisningstjänst för strålsäkerhetslagstiftningen. I tjänsten kan man hitta krav på olika nivåer i lagstiftningen (lag, förordningar och STUKs föreskrifter).

Till Sammio (sammio.stuk.fi)

Osion etusisvun tekstinosto Föreskrifter Stuklex

Stuklex - STUKs författningssamling

Strålsäkerhetscentralens författningssamling Stuklex består av central lagstiftning för Strålsäkerhetscentralens verksamhetsområde, myndighetsbestämmelser och Strålsäkerhetscentralens myndighetsdirektiven.

Osion etusivun tekstinosto Föreskrifter Finlex