Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Underhållsstopp vid Olkiluoto kärnkraftverk börjar den 10 juli, STUK övervakar

Underhållsstopp vid Olkiluoto kärnkraftverk börjar den 10 juli, STUK övervakar

30.6.2022 kl 00:04
Webbnyhet

Industrins Kraft Abp (TVO) har meddelat att den första enheten i Olkiluoto kärnkraftverk stängs under söndagen den 10 juli. Anledningen till att reaktorn stoppas och att den avstängs är det upptäckta skadade kärnbränslet i reaktorn, som kraftbolaget beslöt att ersätta med nytt bränsle.

Det skadade bränslet medför ingen fara eller inget hot om fara för anläggningen eller dess omgivning. Mer radioaktiva ämnen än normalt kommer dock ut i reaktorns nedkylningsvatten. Om situationen skulle ha fortsatt längre skulle det möjligen påverkat de stråldoser som anläggningens anställda får, särskilt i samband med underhållsarbeten.

Strålsäkerhetscentralen (STUK) övervakar kontinuerligt användningen av inhemska kärnkraftverk. STUK fick information från TVO om driftstoppet för bränslebyte den 27 juni.  STUK övervakar arbeten gällande bränslebytet.

Industrins Kraft räknar med att underhållet upphör den 16 juli. Efter bränslebytet ansöker Industrins Kraft om tillstånd hos STUK för att sätta i gång anläggningen.

Ytterligare information:
Projektchef Mikko Heinonen, tfn 09 759 88 698

Medietjänsten, tfn 010 850 4761

Ydinturvallisuus
uppdaterad
4.7.2022 kl 15:50