Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Vad göra om det finns för mycket radon i hemmet? – ställ frågor och diskutera på webbinariet den 21 september

Vad göra om det finns för mycket radon i hemmet? – ställ frågor och diskutera på webbinariet den 21 september

14.9.2022 kl 19:02
Meddelande

Strålsäkerhetscentralen ordnar ett webbinarium onsdagen den 21 september 2022 kl. 18 där du kan ställa frågor och diskutera om radon och radonsaneringar.

Radon är en luktfri och osynlig radioaktiv gas som kontinuerligt bildas i alla stenmaterial såsom berg, sand och stenbaserade byggmaterial. Marken under och runt en byggnad är den vanligaste orsaken till ökade radonhalter i inomhusluften. Mängden radon inomhus kan bestämmas genom mätning och om det är för mycket radon är det bra att vidta åtgärder för att minska radonhalten. Långvarig radonexponering ökar risken att insjukna i lungcancer.

Radonmätningar ska göras mellan början av september och slutet av maj. I Strålsäkerhetscentralens (STUK) mätningar under den senaste mätperioden upptäcktes 300 bostäder där radonhalten i inomhusluften borde minskas. Om radonhalten har visat sig vara för hög, finns det enkla och effektiva sätt att minska den. De mest effektiva metoderna för att avlägsna radon är med en radonsug och en radonbrunn. Dessa minskar radonhalterna med 70–90 procent. I vissa fall kan en tillräcklig förbättring uppnås bara genom att förbättra ventilationen.

Fråga, STUK svarar på nätet

Onsdagen den 21 september klockan 18.00 anordnar STUK ett webbinarium där överinspektör Olli Holmgren ger tips och råd om hur radonhalterna kan minskas. Evenemanget inleds med en 15-minuters presentation om radonsaneringar. Merparten av tiden ägnas åt diskussion och att svara på deltagarnas frågor. Alla som är intresserade av radonsaneringar kan delta i evenemanget. Anmäl dig senast tisdagen den 20 september kl. 16 på adressen: https://www.lyyti.in/Skypewebinaari_radonkorjauksista_4936
Det finns plats för 250 intresserade. Evenemanget är på finska.

Mer information:
Överinspektör Olli Holmgren, tfn (09) 759 88 555
Mediatjänsten, tfn 010 850 4761

radon