Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Tillstånd att öka OL3-reaktorns effekt

Tillstånd att öka OL3-reaktorns effekt

6.9.2022 kl 12:30
Meddelande

Strålsäkerhetscentralen (STUK) har gett tillstånd att öka effekten i Olkiluoto kärnkraftverks tredje reaktor (OL3) till mer än 60 procent av dess fulla effekt. STUK godkände Industrins Krafts (TVO) tillståndsansökan idag 6. september 2022.

Efter att ha fått tillståndet kommer TVO att stegvis öka reaktorns effekt från 60 procent till full värmeeffekt på 4 300 megawatt. Under effektökningen säkerställer anläggningsleverantören och TVO att anläggningen fungerar planenligt även med dessa effekter. STUK övervakar effektökningen på plats.

Enligt Essi Vanhanen, projektchef med ansvar för tillsynen av OL3 vid STUK, har de driftsättningstesterna och utredningar som hittills genomförts visat att Finlands nyaste ärnkraftverksenhet har fungerat säkert och att anläggningens effekt kan ökas enligt provanvändningsplanen.

Driftsättningstesterna försenades när delar av ångbafflarna hittades i mellanöverhettaren på turbinsidan av reaktorn i maj. Efter reparationer och kontroller lämnade TVO en utredning till STUK, enligt vilken kärnsäkerheten inte har äventyrats på grund av händelsen och att det är säkert att fortsätta driftsättningen av anläggningen.

När reaktorns effekt höjdes efter reparationsstoppet upptäckte TVO och anläggningsleverantören att anläggningens driftautomationsprogramvara fortfarande behövde uppdateras. TVO lämnade en anmälan i ärendet till STUK och efter uppdateringsarbetet fortsatte TVO och anläggningsleverantören provdriften efter som planerat.

Mer detaljerad information om iakttagelserna vid STUKs övervakning finns i avsnittet "Ur STUKs synvinkel" på webbplatsen stuk.fi.

 

Kontakter:
ProjektchefEssi Vanhanen, tfn (09) 759 88 242
Mediapalvelu, Tfn: 010 850 4761

Länkar:
Ur STUKs synvinkel
STUKs beslut (på finska)
Föredragningspromemoria (på finska)

Meddelande
Kärnsäkerhet
OL3
Olkiluoto 3
uppdaterad
8.9.2022 kl 12:48