Aktuellt Aktuellt

Aktuellt

Aktuellt

Innehållspublicerare

null STUKs dosimetrilaboratorium fick internationellt erkännande

STUKs dosimetrilaboratorium fick internationellt erkännande

21.9.2021 kl 08:19
Meddelande

Strålsäkerhetscentralens dosimetrilaboratorium valdes in som medlem i dosimetrigruppen inom den rådgivande kommittén för joniseringsstrålning (CCRI) som är en del av den internationella kommittén för vikt och mått (CIPM). Medlemskapet är ett betydande erkännande för finländsk kompetens inom strålningsmätning.

Kalibrering av en strålningsmätare, Reetta Nylund​​​​​​​Specialforskare Reetta Nylund installerar en strålningsmätare för kalibrering.

STUKs dosimetrilaboratoriums medlemskap innebär att laboratoriet anses vara internationellt erkänt och mycket högklassigt. Ledande sakkunnig Paula Toroi konstaterar att medlemskapet är ett betydande internationellt steg för STUKs dosimetrilaboratorium. Medlemskapet i kommittén erbjuder laboratoriet utmärkta internationella möjligheter att påverka utvecklingen i anknytning till dosimetri på högsta möjliga nivå.

”Medlemskapet innebär att STUK har en allt viktigare roll i det internationella samarbetet vad gäller utveckling av strålningsmätningarnas noggrannhet och förbättring av jämförbarheten av strålningsmätningar som genomförs överallt i världen”, berättar Toroi.

Den internationella kommittén för mått och vikt, CIPM, är ett organ som verkställer den internationella meterkonventionen. På samma sätt som en meter ska vara av samma längd och ett kilogram ha samma massa överallt i världen ska även de enheter som används i strålningsmätningar vara jämförbara.

I Finland upprätthålls den joniserande strålningens nationella mätnormaler av STUK. Med hjälp av mätnormalerna kalibrerar STUKs dosimetrilaboratorium strålningsmätare, vilket är grunden för mätningarnas internationella jämförbarhet.  

CIPM, International Committee for Weights and Measures = Internationella kommittén för mått och vikt

CCRI, Consultative Committee for Ionizing Radiation = Rådgivande kommittén för joniseringsstrålning

Information om mätnormalverksamheten på STUKs webbplats
Information om strålningsmätningar på STUKs webbplats

Mer information:
Ledande sakkunnig Paula Toroi, tfn (09) 759 88 700
Medietjänsten, tfn 010 850 4761

Strålsäkerhetscentralen