Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Strålning används allt oftare inom den specialiserade sjukvården

Strålning används allt oftare inom den specialiserade sjukvården

22.12.2022 kl 13:58
Webbnyhet

År 2021 utfördes mer än 270 000 färre röntgenundersökningar och -åtgärder inom den finländska hälso- och sjukvården än tre år tidigare. Inom den specialiserade sjukvården utförs emellertid allt fler undersökningar och åtgärder som medför exponering för strålning.

År 2021 utfördes sammanlagt 5,7 miljoner röntgenundersökningar och -åtgärder i Finland. Senast situationen kartlades var år 2018 och sedan dess har antalet undersökningar och åtgärder minskat med 4,8 procent. 

År 2021 genomfördes totalt 64 809 radiologiska och kardiologiska åtgärder inom den specialiserade sjukvården, vilket innebär 12 undersökningar per tusen invånare. Dessa åtgärder ökade med 27 procent från år 2018. Trenden har varit densamma länge redan före 2018.

Uppgifterna ingår i Strålsäkerhetscentralens rapport ”Antalet radiologiska undersökningar och åtgärder i Finland 2021”. En av de uppgifter som Strålsäkerhetscentralen har enligt strålsäkerhetslagen är att samla in och publicera information om medicinsk användning av strålning. 

Av de röntgenundersökningar och -åtgärder som utfördes 2021 var 47 procent konventionella röntgenundersökningar och röntgenundersökningar med kontrastmedel, 39 procent var tandröntgenundersökningar och 11 procent datortomografiundersökningar.

Utöver röntgenundersökningar rapporterades 1,2 miljoner magnet- och ultraljudsundersökningar och -åtgärder i Finland. Antalet rapporterade magnetundersökningar ökade avsevärt från år 2018. Eftersom dessa undersökningar och åtgärder inte medför exponering för joniserande strålning övervakar STUK inte antalet för dessa i någon större utsträckning.


Övervakningsrapport Radiologisten tutkimustenja toimenpiteiden määrät vuonna 2021 (på finska)

Mer information:
Byråchef Petra Tenkanen-Rautakoski, tfn 09 759 886 03
Medietjänsten, tfn 010 850 4761
 

Säteily terveydenhuollossa