Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Radioaktivt zirkonium och niobium fastnade i STUK:s luftinsamlare i Kotka

Radioaktivt zirkonium och niobium fastnade i STUK:s luftinsamlare i Kotka

1.9.2022 kl 18:35
Meddelande

Strålsäkerhetscentralen (STUK) upptäckte små mängder av radioaktiva isotoper av zirkonium och niobium (Zr-95, Nb-95) i luftprovet som samlades in i Kotka den 15–22 augusti. Provet innehöll också något mer av cesiumisotopen 137 än normalt. Små mängder cesium, huvudsakligen från nedfallet från kärnkraftverksolyckan i Tjernobyl, upptäcks regelbundet i luftproverna.

Den observerade radioaktiviteten har ingen inverkan på miljön eller människors hälsa. Halterna var mycket låga (Zr-95 0,3, Nb-95 0,6 och Cs-137 4,5 mikrobecquerel per kubikmeter luft).

Små mängder zirkonium och niobium kan komma ut i luften till exempel från ett kärnkraftverks bränsle i samband med anläggningens underhåll. Under provtagningstidpunkten kom luftströmmarna till Kotka från öst och sydost.

STUK övervakar halterna av radioaktiva ämnen i utomhusluften på åtta orter i Finland. Mer information om övervakning av radioaktiva ämnen i utomhusluften samt mätresultat av radioaktiva ämnen i utomhusluften finns på STUK:s webbplats.

STUK mäter också strålningsläget på 260 automatiska mätstationer och stationernas mätresultat kan ses i realtid på STUK:s webbplats.

 

Kontakter:
Tero Karhunen, överinspektör, tfn (09) 759 88 612
Medietjänsten, Tfn: 010 850 4761

Länkar:
Radioaktiva ämnen i utomhusluften
Strålningsläget i dag

Meddelande