Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Målet är en miljö utan föroreningar och gifter

Målet är en miljö utan föroreningar och gifter

8.12.2022 kl 11:10
Meddelande

Strålsäkerhetscentralen deltar i ett europeiskt samarbetsprojekt vars mål är att göra mätningen av miljöföroreningar mer enhetlig och förbättra mätsäkerheten. Projektet heter Metrology for the harmonisation of Environmental Compass in Europe (MetroPOEM) och inleddes i början av oktober.

Projektet pågår i tre år och 22 europeiska forskningsinstitut och universitet från 13 länder deltar i det. Från Finland deltar utöver Strålsäkerhetscentralen (STUK) även Helsingfors universitet i projektet.

Projektets primära mål är att förbättra möjligheterna att spåra ursprunget till ämnen och föroreningar som kontaminerar miljön. Målet är att göra metoderna som används för mätning av radioaktiva grundämnesisotoper och stabila dvs. icke radioaktiva förorenande grundämnen mer enhetliga.

 I projektet producerar man bland annat radionuklidstandarder och jämförelsematerial som används för att bedöma prestandan av olika masspektrometriska applikationer. STUK deltar i mätningen av standarder och jämförelsematerial. Överinspektör Meerit Kämäräinen från STUK:s avdelning för övervakning av strålningen i miljön konstaterar att STUK utöver utvecklingen av masspektrometrin kan använda sin radiokemiska och gammaspektrometriska kompetens i projektet.

Två metoder används för att fastställa ämnen. Fastställande av radioaktiva ämnen sker genom mätning av deras strålning. Fastställandet av icke radioaktiva ämnen sker å sin sida med hjälp av masspektrometri. I de fall då de kontaminerande radioaktiva ämnena är mycket långlivade används masspektrometri för att definiera även dem.

Enligt Meerit Kämäräinen är det inte enkelt att samordna resultaten som dessa två metoder ger men om klyftan mellan dem kan göras mindre förbättras spårbarheten av föroreningar. Målet är att få allt mer pålitliga mätresultat utifrån allt mindre halter genom att utnyttja allmänt använda masspektrometrar. Meerit Kämäräinen tror också att man vid slutet av projektet tagit i bruk enhetliga anvisningar som klarlägger mätningen.

Det inledda projektet stöder Europeiska unionens Green Deal-program vars mål är en miljö utan föroreningar och gifter.

Kontakter:
Överinspektör Meerit Kämäräinen tfn (09) 759 88 534 Medietjänst, tfn 010 850 4761

Länkar:
Projektets webbplats
Projektet på STUKs hemsida

Meddelande
stråling i miljö